Zrealizowane projekty:


Firma „BILBUD” w ciągu ostatnich lat wykonała szeroką gamę prac związanych z modernizacją i rozbudową istniejących szlaków oraz stacji kolejowych Do sztandarowych robót, przeprowadzonych przez BILBUD należy zaliczyć następujące prace:

  • odbudowa betonowych korytek odwadniających, odtworzenie rowów odwadniających nieumocnionych, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary-Kozłów”
  • zakup wraz z późniejszym demontażem bocznicy kolejowej położonej przy ulicy Zajęczej 21 w Rudzie Śląskiej należącej do DB Schenker
  • wykonanie odwodnienia na stacji Oława oraz na p. odg. Lizawice , w ramach zadania ”Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica, przebudowa stacji Oława”
  • wykonanie odwodnienia stacji Malczyce, w ramach zadania „Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Wrocław – Legnica, szlak Malczyce – Szczedrzykowice tor nr 2 z elementami wzmocnienia i stabilizacji nasypu kolejowego w torze nr 1 i 2”
  • wykonanie rozbiórki torów nr 1, 2, 3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 na stacji Legionowo, w ramach zadania „ LOT A - Kompleksowa modernizacja stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin. Stacja Legionowo km 23,600 do 26,900
  • wykonanie odwodnienia i wzmocnienia gruntu podtorza geowłókniną w peronach w stacji Mikołów Jamna oraz oczyszczenia rowów odwadniających, w ramach zadania: „Modernizacja nawierzchni linii nr 140 Katowice Ligota – Nędza w km 14,3 – 22,1 (tor nr 1) oraz w km 0,600 – 14,300”
  • modernizacja nawierzchni przejazdu w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej Spytkowice - Wadowice - Kalwaria. Przebudowa, remont torów i urządzeń kolejowych na stacji Wadowice. Etap II”, w ramach inwestycji pn. :Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba zadania IIIB i IIIC”.

- Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej

- Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

- Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

- Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego

- Pełny zakres robót ziemnych

- Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

- Podkłady drewniane

- Podkłady betonowe

- Szyny

- Rozjazdy

- Akcesoria stalowe

- Tłuczeń staroużyteczny