Zakres świadczonych usług:

 1. Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
  • budowa nowych torów i rozjazdów
  • modernizacja istniejących odcinków linii kolejowych (bocznic kolejowych)
  • wymiany nawierzchni kolejowej z modernizacją układów geometrycznych torów
  • budowa i modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych

 2. Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
  • wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
  • poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
  • naprawy i bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych
  • utrzymanie pasów przeciwpożarowych

 3. Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:
  • budowa podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
  • modernizacja podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic w zakresie:
   • zabudowy geosyntetyków
   • budowy i odtwarzania warstw ochronnych

 4. Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:
  • budowy nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych (rowy ziemne, rowy umocnione, drenaże, drenokolektory, kolektory)
  • przebudowy i umocnienia skarp

 5. Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)

 6. Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:
  • likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza (wychlapy, wysadziny, itp.)
  • bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych


Świadczymy także usługi w zakresie:

  • Roboty ziemne, wyburzeniowe i rozbiórkowe
  • Stabilizacja, niwelacja terenu
  • Wymiana gruntu
  • Naprawa chodników
  • Zakładanie zielonych parkingów
  • Przycinka, wycinka
  • Karczowanie drzew i krzewów
  • Utrzymanie zieleni
  • Odśnieżanie dachów, dróg dojazdowych itp.

- Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej

- Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

- Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

- Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego

- Pełny zakres robót ziemnych

- Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

- Podkłady drewniane

- Podkłady betonowe

- Szyny

- Rozjazdy

- Akcesoria stalowe

- Tłuczeń staroużyteczny